• Již od roku 2009 se řadíme mezi nejvýhodnější směnárny v ČR.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a práva klientů.

  •  

    Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

    The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.


    Klient má také právo podat stížnost orgánu dohledu, kterým je: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.CNB.cz